Home De mensen | DTF Vergoeding | Tarieven | Registratie | Downloads | Links | Contact | Online afspraak maken
Medisch fitness
Onder begeleiding van een fysiotherapeut kunt u verantwoord trainen en werken aan uw
gezondheidsprobleem. Het is een interactief beweegprogramma, waarbij plezier in het bewegen voorop
zal staan. Door meer plezier in bewegen te krijgen, zult u zich prettiger voelen en meer energie overhouden
in uw algemeen dagelijks leven. Medisch fitness richt zich specifiek op de aspecten die u graag wilt
verbeteren of onderhouden. Het is de bedoeling dat het programma bij draagt tot een actieve leefstijl.
Misschien wordt wandelen c.q. lopen voor u toekomst. In overleg met de fysiotherapeut wordt een moment
afgesproken voor het vaststellen en doorspreken van het gezondheidsprobleem en de juiste aanpak van
het probleem. Het vervolg hangt af van de uitkomst van de intake. Indien nodig, wordt contact
opgenomen met de huisarts dan wel specialist.
Welke mogelijkheden
bieden wij aan?

Fysiotherapie (Sport)
Manuele therapie
Acupunctuur / Dry Needling
Medisch fitness
Looptherapie / Claudicationet
   
Privacy
© Van Streun 2019